Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectleider voorbereiding fietsprojecten

Bedrijf: Provincie Utrecht
Richting(en): Engineering / Techniek |
Niveau: HBO
Locatie: Utrecht
Vooraanmelden
Vooraanmelden

Meer over deze functie

Voor de afdeling Mobiliteit, team PP3 is de Provincie Utrecht op zoek naar een:

Projectleider voorbereiding Fietsprojecten
32 tot 36 uur per week
voor 2 jaar met intentie tot vast dienstverband
schaal 11

Zorg jij voor de uitbreiding van het aantal snelfietsroutes in de provincie?

Wie zijn wij

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Wat ga je doen

Je gaat je bezighouden met de voorbereiding van infrastructurele uitvoeringsprojecten. Voor een belangrijk deel betreft het de voorbereiding en realisatie van snelfietsroutes fietsbruggen en -tunnels, verlichting fietspaden en innovatieve pilotprojecten. Je doet dit in nauwe samenwerking met de projectleider verkenning/ studiefase en zorgt voor een goede aansluiting met de realisatiefase. Je zorgt voor het opstellen van voorlopige en definitieve ontwerpen. Je bent verantwoordelijk voor de RO-procedures inclusief de vergunningen. Uiteindelijk draag je het over aan de projectleider Realisatie die de verdere contractering, aanbesteding en realisatie verzorgt.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
•Het voorbereiden van infrastructurele (fiets)projecten inclusief het opdrachtgeverschap aan ingenieursbureaus;
•Het opstellen van een plan van aanpak en een inkoopplan per project;
•Het beoordelen en optimaliseren van ontwerpen en toetsen van die ontwerpen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid;
•Het adviseren over de haalbaarheid van de uitvoering van projecten op het gebied van planning, financiën, ruimtelijke procedures, vergunningen, grondverwerving en risicobeheersing en de technische uitvoerbaarheid;
•Het leveren van inhoudelijke expertise in projectgroepen.